Thực đơn Đồ uống

Đồ uống tại Kiu B được pha chế với công thức riêng độc quyền, hãy thử và cảm nhận.