Nhượng quyền

QUAN HỆ HỢP TÁC KINH DOANH


Truyền thuyết " Lạc Long Quân & Âu Cơ" đã truyền cảm hứng cho triết lý kinh doanh Kiu B 88 - tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Chúng tôi sẵn sàng chia sẽ cơ hội kinh doanh theo phương thức nhượng quyền cho những đối tác đi cùng chúng tôi trong hành trình phát triển "Vương quốc Cay" cho những năm sau này. Hãy cho chúng tôi biết khi bạn đã sẵn sàng gia nhập vào hệ thống Kiu B 88 

- Hệ thống Chuỗi nhà Kiu B 88 đang phát triển rất thành công, hiện tại 04 chi nhánh đang vận hành rất chuyên nghiệp với tỷ suất lợi hơn 35%/năm.

- Chúng tôi sẵn sàng chia sẽ cho các đối tác kế hoạch kinh doanh khả thi với thời gian hoàn vốn trung bình 03 năm, và tỷ suất lợi nhuận như chúng tôi đang có tại những khu vực chiến lược.

Xin vui lòng điền vào form và gửi lại chúng tôi

Đăng ký nhượng quyền

Capcha